TSE Belgeli, Çerkezköy Oto Ekspertiz, Oto Ekspertiz Çerkezköy, Çerkezköy Ekspertiz, Çerkezköy Expertiz, Çerkezköy Oto Ekspertiz Tavsiye, Çerkezköy Oto Ekspertiz Fiyatları

Yeni yürürlüğe giren kanunla İkinci el araçların alım satımı ve ticareti öncesinde yetkili Oto Ekspertiz hizmeti veren firmalardan ekpertiz yaptırılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Yeni yürürlüğe giren düzenleme ile, Oto Ekspertiz hizmeti veren firmaların TS 13805 standardı doğrultusunda Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Yeni düzenleme ile ekspertiz raporlarının TSE tarafından yayınlanmış olan standarta göre Ekspertiz raporunun, Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen (Karayolu motorlu taşıtları test merkezleri için kurallar) standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan araç test merkezleri tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

TS 13805 standartında ekspertiz/araç test merkezleri aşağıda ki kurallara göre denetlenir;

Yapısal özellikleri
İşletme özellikleri
Teknik donanım ve cihazlar
Güvenlik özellikleri
Dökümantasyon ve Kayıt Yapısı
TS 13805 standart sınıflandırma aşağıda ki gibidir.

Sınıf 1 iş yerleri için iş alanı en az 200 m 2 olmalıdır.
Sınıf 2 iş yerleri için iş alanı en az 70 m 2 olmalıdır.
Sınıf 3 iş yerleri için iş alanı en az 60 m2 olmalıdır.
EUROCONS İzmir ve Ege bölgesinde TS 13805 belgesi alınması konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Eylül 2018 tarih ve 30529 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, Yönetmeliğin Madde:3- (4) Ekspertiz raporu, “Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenir ve beş yıl süre ile saklanır.” maddesi uyarınca Enstitümüz tarafından konu ile ilgili olarak “TS 13805 İş yerleri- Karayolu motorlu taşıtları test merkezleri için kurallar” standardı yayınlanmıştır.
Taşıt Test Merkezlerinde bulunan cihazların kalibrasyon işlemleri, Enstitümüzün iştiraki olan TSE-SOJUZTEST Kalibrasyon Laboratuvarları tarafından yapılmaya başlanmıştır.

Kalibrasyon için şartlar;

Dinamometre için;
Talepler, kalibrasyon talep formunda verilen ölçüm aralıklarından birinin ( 100 kW (kadar), 150 kW (kadar) ve 150 kW* (büyük) işaretlenmesi ile yapılmalıdır,

Güç ölçümleri sağlıklı veri alabilecek bir zaman aralığında (asgari 5s) yapılmalıdır.

Güç ölçüm sonuçları, anlık atmosferik düzeltmeli ve düzeltmesiz olarak kullanılan standart ile birlikte ekranda verilmelidir.

Fren Test Cihazı için;
Ekranda tekerin uyguladığı fren kuvveti, aks ağırlığı ile fren verimliliği ve tekerler arasındaki fren verimlilik farkı gösterilmelidir,

Amortisör Test Cihazı için;
Ölçüm metodu beyan edilmeli ve kritik veriler ölçülebilir olmalıdır(Örnek: Frekans, genlik vs…) Ekranda aks ağırlıkları ile amortisör verimliliği ve tekerler arasındaki farklar gösterilmelidir,

Yanal Kayma için;
Ölçüm sonucu ekranda milimetre cincinden, değerlendirme ise m/km cinsinden verilmelidir.

  • 150 kW üstü taleplerde, test aracı talep eden firma tarafından temin edilecek, ölçümlerden önce hazır bulunduracak ve EPS gibi test edilmesine engel olabilecek fonksiyonları devre dışı bırakılabilecektir.

Kalibrasyon müracaatları aşağıda verilen kalibrasyon talep formu ile yapılmalıdır.

Diğer taraftan Hizmet Yeterlilik Belgelendirme faaliyetlerine başlanmış olup, incelemelerde firmalardan istenecek dokümanlar aşağıda verilmiştir.

Anahtar kelime: Çerkezköy, ekspertiz 13805, oto eksper hyb zorunluluğu, TS 13805 belgesi, TS 13805 nasıl alınır, Çerkezköy TS 13805, Pilot Garage Çerkezköy, Çerkezköy Oto Ekspertiz, Oto Ekspertiz Çerkezköy, Çerkezköy Ekspertiz, Çerkezköy Expertiz, Çerkezköy Oto Ekspertiz Tavsiye, Çerkezköy Oto Ekspertiz Fiyatları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir